Renkavle
Alopecurus myosuroides

Växtplats  
Måttligt styv lera med tillräcklig kalkhalt. Fuktighetsälskande.

Frö/planta
200-400

Fröernas livslängd i marken
Längre än 10 år.

Småplantor
Första bladet är fint och smalt samt korkskruvsaktigt.

Kännetecken
Ettårigt, höst- eller vårgroende gräs med upprätt växt. Bladen är flata och de nedre bladsidorna svagt purpurfärgade. Bladöron saknas. Snärpet är grovt tandat och av varierande längd. Blomställningen är ett ax med enblommiga små ax och långt borst på agnarna. Efter avblomningen är axets färg rödbrunt.