Pipdån
Galeopsis tetrahit

Växtplats  
Mull- och näringsrik jord. Såväl ler- som sandjord.

Frö/planta
Ca 200.

Fröernas livslängd i marken
Mer än 35 år.

Småplantor
Hjärtbladen är stora och ovala. Det helbräddade bladet är svagt urnupet i toppen. Två flikar vid bladbasen. Bladskaftet hårigt.

Kännetecken
Ettårig och vårgroende. De parvisa örtbladen är grovt sågade och kommer korsvis. Den fyrkantiga relativt höga stjälken är borsthårig. De rosa till blå-violetta blommorna är långpipiga och läppformiga. Hos den närstående arten hampdån är blomman gulaktig.