Pilört
Polygonum lapathifolium

Växtplats  
Trivs i humus- och näringsrik ler- eller sandjord liksom på ren mulljord.

Frö/planta
Ca 800.

Fröernas livslängd i marken
10-13 år.

Småplantor
Hjärtbladen är glest håriga och ovalt lansettlika. Kanten är helbräddad och basen kilformig.

Kännetecken
Ettårig och vårgroende. Örtbladen är lansettlika och ofta svartfläckiga. Bladundersidan är spindelvävshårig. Bildar tidigt sidoskott och har grenig stjälk. De små blommorna är samlade i täta ax och färgen är varierande (röd-, vit-, eller grönaktiga).