Mjuknäva
Geranium molle

Växtplats  
Näringsrik, varm och lucker jord. Vanlig på sandjordar.

Småplantor
Hjärtbladet njurformigt och långskaftat. Snarlik fliknäva.

Kännetecken
Såväl höst- som vårgroende. Vanligen dock det sistnämnda. Arten är svår att skilja från sparvnäva, som dock har en något mera kortluden stjälk. De röda kronbladen på mjuknävan är längre än foderbladen, medan de hos sparvnävan är föga längre än fodret.