Mjukdån
Galeopsis ladanum

Växtplats
Mull- och näringsrik jord.

Småplantor
Hjärtbladen relativt stora och ovala med svagt urnupen spets. Vid bladbasen två flikar vid bladstjälken.

Kännetecken
Örtbladen har en grovt sågad kant. Bladytan är markerat fjädernervig och hårig. Mjukdån är ettårig och vårgroende.