Lönnmålla
Chenopodium hybridum

Växtplats  
Lucker jord med riklig kvävetillgång. Värmeälskande.

Frö/planta
1.000-15.000.

Småplantor
Hjärtbladet är ovalt, lansettlikt och lätt avrundat mot spetsen.

Kännetecken
Ganska högvuxen planta (30-70 cm). Bladen mycket stora och gråtandade. Bladen saknar mjölig beläggning. Bladbasen hjärtformig. Mindre allmän.