Kornvallmo
Papaver rhoeas

Växtplats
Kalkrik lerjord.

Frö/planta
Fler än än 10.000.

Fröernas livslängd i marken
Mer än 10 år.

Småplantor
Hjärtbladen är små och lansettlika.

Kännetecken
Ettårig höst- eller vårgroende. Utvecklar rosett med matta, gröna, inskurna blad. Stjälken är ogrenad och hårig. Blomknoppar nickande. Blomman lysande röd med fyra kronblad. En närbesläktad art är rågvallmo som växer även på kalkfattig jord. Den är lik kornvallmo men har något mindre kronblad.