Hönshirs
Echinochloa crus-galli

Förekomst
Inget naturligt förekommande ogräs hos oss men kan ibland uppträda i grönsaksodlingar med importerat frö.

Växtplats
Näringsrika varma sand- och lerjordar med måttlig mullhalt.

Frö/planta
Ca 400.

Fröernas livslängd i marken
3-7 år.

Småplantor
Första bladet hoprullat. Upprätt växtsätt och snabb bestockning. Bladen ej håriga.

Kännetecken
Breda mörkgröna till grågröna blad med ljus mittnerv. Blomställningen är en ljus vippa. Snärp saknas.