Fiskmålla
Chenopodium polyspermum

Växtplats
Välbrukad, näringsrik jord.

Frö/planta
Ca 4.000.

Småplantor
Hjärtbladen ägg- till spadformiga med stjälk. Undersidan ofta rödaktig.

Kännetecken
Ettårig, tämligen högvuxen planta. I motsats till svinmålla är de äggformigt till lansettlika bladen helbräddade och utan mjölig beläggning.