Åkerven  
Apera spica-venti

Växtplats  
Främst på lättare jordar.

Frö/planta
Ca 2.000.

Fröernas livslängd i marken
Ca 2 år.

Småplantor
Första bladet mycket smalt, ljusgrönt, skruvformigt vridet.

Kännetecken
Främst höstgroende, ettårigt gräs som kan bestocka sig kraftigt. Bladen är smala och sträva. Bladöron saknas och snärpet är långt och fransat. Blomställningen grönaktig/rödviolett vippa med enblommiga små ax. Blommans inneragn är försedd med ett borst som är 3-4 gånger längre än själva agnen. Uppträder främst i höstsäd.