Åkerspergel
Spergula arvensis

Växtplats  
Kalkfattiga, tät jordar.

Frö/planta
Ca 3200.

Fröernas livslängd i marken
5-10 år.

Småplantor
Mycket smala, nålformigt lätt uppåtböjda hjärtblad.

Kännetecken
Ettårig och främst vårgroende. De nedre örtbladen är nålformiga och samlade i rosett. Bildar flera sidoskott. Den greniga stjälken är vek och mer eller mindre hårig. De små blommorna är vita och samlade i knippen.