Åkerkulla
Anthemis arvensis

Växtplats  
Sand- och lerjordar med låga pH-värden.

Frö/planta
Ca 5.000.

Fröernas livslängd i marken
Längre än 10 år.

Småplantor
Hjätbladen små, oskaftade, ljusgröna och brett ovala.

Kännetecken
Ofta ettårig och främst vinteraktuell. De två första örtbladen kommer parvis och därefter följande blad normalt enkeltvis. Övervintrande plantor bildar en rosett under hösten. Plantan blir 25-50 cm hög. Blommorna sitter ensamma och har gula diskblommor och vita tunglika kantblommor. Växten kan förväxlas med baldersbrå och kamomill.