Ska du odla raps? Lär dig mer om Helypse

2023-07-11

Detta är film 2 av 2 om raps.

Gullviks säljer utsäde till raps och andra filmen handlar om Helypse från KWS Scandinavia.

DEN FULLÄNDADE SORTEN – HÖGAVKASTANDE NYHET från KWS

HELYPSE från KWS är en nyhet i Gullviks portfölj.

 • Starka övervintringsegenskaper.
 • Håller tillväxtpunkten låg trots god och stark tillväxt under hösten.
 • Stabil, hög skörd över hela Sverige.
 • Lämpad från tidig till sen såtidpunkt.
 • Sorten är medellång och har utmärkt stjälkstyrka. Risken för liggbildning är liten.
 • HELYPSE är en frisk sort och har liten mottaglighet för sjukdomar.
 • God tolerans mot Verticillium.

 

 

BLI DIN EGEN RAPSMÄSTARE
Recept på rapsskörd!

 • Välj en bra sort. Gullviks rekommenderar i första hand Aganos och Helypse med optimal betning.
 • Så med bra förutsättningar för en snabb uppkomst.
 • Var noga med jordbearbetning utifrån fältets förutsättningar.
 • Gödsla med YaraMila Raps 17-5-10 vid sådd och följ upp med Wuxal Raps i samband med behandling fr o m två örtblad.
 • Sprid Sluxx HP på fältet direkt efter sådd – Sluxx HP ska ligga uppe på marken för bästa effekt.
 • Kontrollera varje dag att det finns Sluxx HP kvar.
 • Behandla fältet med Kalif och Devrinol mot ogräs för att förenkla kommande sprutningar och för god ogräseffekt, exempelvis renkavle!
 • Håll ögonen öppna för jordloppor, blåvingad rapsvivel och kålbladstekellarver. Behandla med Mavrik eller Nexide.
 • Spillsäden ska behandlas tidigt med Leopard (när den börjar grönska).
 • När rapsen har fyra örtblad ska du tillväxtreglera med Orius alternativt Caryx. Har du en stark tillväxt gör din andra behandling vid sex örtblad.
 • Före sista dagarna i september ska den sista spillsäden och eventuellt andra gräsogräs behandlas. Använd Select Plus.
 • Kompletterande örtogräsbehandling utförs med Belkar när möjlighet ges under hösten.

Under hela ”koktiden” ska du också hålla tummarna för vädrets makter!