Prosulfokarb – lätt på drift

2020-09-11

Prosulfokarb, som ingår i flera viktiga ogräsmedel, driver lätt iväg med vinden.
Vid kontroller har ämnet påträffats i svenska frukter och grönsaker. Det har lett till att stora partier har kasserats, eftersom prosulfokarb inte får förekomma i dessa grödor, och odlare har drabbats hårt.
Odlar du höstsäd och ska bekämpa med prosulfokarb? Vidta då alla försiktighetsåtgärder som är möjliga för att förhindra oönskad spridning!