Phylgreen Mira till frukt och bär!

2021-04-12

Phylgreen Mira en biostimulant baserad på 100 % kallextraherad ren ascophyllum nodosum från Irlands tidvattenlinje

Phylgreen Mira innehåller rikligt med signalsubstanser som inducerar växternas försvarsmekanismer.

  • Synergieffekt med bladgödselmedel varav bl a bor och molybden ingår
  • Lättblandad och med vänligt pH 6,6 (ingen alkalisk extraktion)

Phylgreen Mira

  • ökar motståndskraften
  • förebygger mot abiotisk stress (t ex frost, hetta, torka)
  • förebygger fenologisk stress

Skydda din odling så långt som möjligt mot ogynnsamma odlingsfaktorer. Spruta odlingen med Phylgreen Mira 3 x 2 l eller 4 x 1,5 l/ha med jämna mellanrum från BBCH-stadium.

55 = Första blomknoppen nere i bladrosetten fram till stadium
60 = Första blomman öppen
65 = Full blom: första kronbladen faller
73 = Frön tydligt synliga på blombotten