Nytt beslut och ändrad användning för Floramite 240 SC

2022-06-23

Fr o m 2022-10-01 gäller nytt beslut för produkten, endast användning i prydnadsväxter inomhus. I samband med det får produkten nytt registreringsnummer 5774. All användning utomhus samt i ätbara grödor försvinner från etiketten.

2022-10-01 återkallas registreringsnummer 4832 med följande utfasning:

  • Får överlåtas av innehavaren tom 2022-12-31
  • Får överlåtas av andra än innehavaren tom 2022-12-31
  • Får lagras, bortskaffas och användas tom 2022-12-31

Beslut om anstånd för utfasning av växtskyddsmedlet Floramite 240 SC med registreringsnummer 4832

Beslut om ändring av produktgodkännandet för växtskyddsmedlet Floramite 240 SC

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.