Postadress: Box 50132, 202 11 Malmö
Besöksadress huvudkontor: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö
Besöksadress lager: Hemsögatan 10 B, 211 24 Malmö

Antti Korpiniemi
VD
Vid frågor hänvisar vi till
Johan Bivrén

Carl Christian Ryberg
Försäljningschef

carl.ryberg(at)gullviks.se
Mobil 072-213 19 54

Johan Bivrén
Ekonomi- och personalchef

johan.bivren(at)bernercompany.se
Mobil 072-260 80 45

Annika Skogh
Ekonomi

annika.skogh(at)bernercompany.se
Mobil 070-389 68 28

Mette Runner
Ekonomi

mette.runner(at)bernercompany.se
Mobil 076-118 70 48

Helén Rosberg
Försäljning & Ekonomi

helen.rosberg(at)bernercompany.se
Mobil 070-209 90 10

Elise Georgson
Marknad

elise.georgson(at)bernercompany.se
Mobil 073-337 75 78

Ann-Christine Reimer
Administration & Marknad

ann-christine.reimer(at)bernercompany.se
Mobil 076-118 77 36

Tobias Josmarker
Inköp & Kvalitet

tobias.josmarker(at)gullviks.se
Mobil 072-206 79 86

Anders Hansson
Lagerchef

anders.hansson(at)gullviks.se
logistik(at)gullviks.se
Mobil 073-836 03 33

Stefan Andersson
Lager & Order

stefan.andersson(at)gullviks.se
logistik(at)gullviks.se
Mobil 076-834 11 22

Stina Hansson
Gödning & Inköp

stina.hansson(at)gullviks.se
logistik(at)gullviks.se
Mobil 070-322 73 75