Postadress: Box 50132, 202 11 Malmö
Besöksadress huvudkontor: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö
Besöksadress lager: Hemsögatan 10 B, 211 24 Malmö

Antti Korpiniemi,
VD

Vid frågor hänvisar vi till
Johan Bivrén

Carl Christian Ryberg,
Försäljning

carl.ryberg(at)gullviks.se
Mobil 072-213 19 54

Johan Bivrén,
Ekonomi och Personal

johan.bivren(at)bernercompany.se
Mobil 072-260 80 45

Annika Skogh,
Ekonomi

annika.skogh(at)bernercompany.se
Mobil 070-389 68 28

Mette Runner,
Ekonomi

mette.runner(at)bernercompany.se
Mobil 076-118 70 48

Helén Rosberg,
Ekonomi

helen.rosberg(at)bernercompany.se
Mobil 070-209 90 10

Ann-Christine Reimer,
Marknad

ann-christine.reimer(at)bernercompany.se
Mobil 076-118 77 36

Tobias Josmarker,
Logistik och Inköp

tobias.josmarker(at)gullviks.se
Mobil 072-206 79 86

Stina Hansson,
Order och Inköp

stina.hansson(at)gullviks.se
logistik(at)gullviks.se
Mobil 070-322 73 75

Stefan Andersson,
Order och Lager

stefan.andersson(at)gullviks.se
logistik(at)gullviks.se
Mobil 076-834 11 22

Anders Hansson,
Order och Lager

anders.hansson(at)gullviks.se
logistik(at)gullviks.se
Mobil 073-836 03 33