Postadress: Box 50132, 202 11 Malmö
Besöksadress huvudkontor: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö
Besöksadress lager: Hemsögatan 10 B, 211 24 Malmö

Antti Korpiniemi,
VD

Vid frågor hänvisar vi till
Johan Bivrén

Carl Christian Ryberg,
Försäljning

carl.ryberg(at)gullviks.se
Tel 0171-44 92 00
Mobil 072-213 19 54

Johan Bivrén,
Ekonomi och Personal

johan.bivren(at)bernercompany.se
Tel 040-680 68 10
Mobil 072-260 80 45

Annika Skogh,
Ekonomi

annika.skogh(at)bernercompany.se
Tel 040-680 68 28
Mobil 070-389 68 28

Mette Runner,
Ekonomi

mette.runner(at)bernercompany.se
Tel 040-680 68 25
Mobil 076-118 70 48

Helén Rosberg,
Ekonomi

helen.rosberg(at)bernercompany.se
Tel 040-680 68 27
Mobil 070-209 90 10

Ann-Christine Reimer,
Marknad

ann-christine.reimer(at)bernercompany.se
Tel 040-680 68 22
Mobil 076-118 77 36

Phia Sundgren-Olsson,
Logistik

phia.sundgren-olsson(at)gullviks.se
Tel 040-680 68 44
Mobil 070-342 68 43

Inger Jönsson,
Order

inger.jonsson(at)gullviks.se
Tel 040-680 68 47
Mobil 076-834 11 22

Håkan Holst,
Lager

lager.expedition(at)gullviks.se
Tel 040-680 68 42
Mobil 070-322 73 75

Tobias Josmarker,
Logistik Gödning

tobias.josmarker(at)gullviks.se
Tel 040-680 68 23
Mobil 072-206 79 86