Kemikalieinspektionen bifaller utvidgat godkännande för Select

2016-05-26

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Select. Godkännandet gäller mot gräsogräs vid odling av palsternacka.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-05-25.
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Select gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.