Kemikalieinspektionen bifaller utvidgat godkännande för Centium 36 C

2016-05-11

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Centium 36 C. Godkännandet gäller mot ogräsbekämpning vid odling av kålrot, grönkål, rotpersilja och torra kokbönor.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-05-09.
Godkännandet gäller t o m: Så länge som godkännandet för Centium 36 C gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.