Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Topsin WG

2016-12-23

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Topsin WG.

Godkännandet gäller mot fruktträdskräfta i odling av äpple och päron efter skörd.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-12-22
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Topsin WG gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.