Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Teppeki

2016-11-17

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Teppeki.

Godkännandet gäller mot insekter i utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, krysantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy).

Godkännandet gäller fr o m: 2016-11-16
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Teppeki gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.