Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Teldor WG 50

2016-12-19

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Teldor WG 50.

Godkännandet gäller mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-12-16
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Teldor WG 50 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.