Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Switch 62,5 WG

2017-04-18

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Switch 62,5 WG.

Godkännandet gäller mot svampangrepp i plantskolor och skogsplantskolor.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-05-10
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Switch 62,5 WG gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.