Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Serenade ASO

2017-02-27

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Serenade ASO.

Godkännandet gäller:

  • Jordgubbar på friland, tunnlar och i växthus (även nytt bredare behandlingsfönster)
  • Sallat i växthus
  • Björnbär, hallon och vinbär på friland, i tunnel och i växthus
  • Gurkväxter med ätliga skal på friland, i tunnel och i växthus
  • Lök på friland
  • Plantskolor och skogsplantskolor på friland, i tunnel och i växthus

Godkännandet gäller fr o m: 2017-02-16
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Serenade ASO gäller.

Se bilaga för övriga villkor.
Se även här.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.