Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Sencor SC 600

2017-03-29

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Sencor SC 600.

Godkännandet gäller mot ogräs i odlingar av morötter (2 behandlingar) och sparris (1 behandling) på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-03-28
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Sencor SC 600 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.
Se även här.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.