Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Movento SC 100

2016-12-21

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Movento SC 100.

Godkännandet gäller mot angrepp av insekter ocb kvalster vid odling av jordgubbar, dill, persilja, kepalök, gräslök, stjälkselleri, och prydnadsväxter på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-12-19
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Movento SC 100 gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.