Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för MaisTer

2017-04-26

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för MaisTer.

Godkännandet gäller mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-04-25
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för MaisTer gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.