Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Kumulus DF

2016-06-15

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Kumulus DF.

Godkännandet gäller mot svampangrepp i odlingar av päron, plommon och körsbär, i vinodlingar på friland samt i plantskolor.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-06-14
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Kumulus DF gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.