Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Gnatrol SC

2016-11-16

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Gnatrol SC.

Godkännandet gäller mot larver av sorgmyggor i växthusodlingar av kryddor och sallat.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-11-14
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Gnatrol SC gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.