Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Floramite 240 SC

2016-12-21

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Floramite 240 SC.

Godkännandet gäller mot angrepp av kvalster i odlingar av hallon och björnbär.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-12-19
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Floramite 240 SC gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.