Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Fibro

2017-04-04

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Fibro.

Godkännandet gäller mot insekts- och kvalsterangrepp i odlingar av bär på friland och i tunnel samt mot insektsangrepp i odlingar av grönsaker på Biland.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-03-31
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fibro gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.