Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för BASF Cycocel Plus

2017-02-14

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för BASF Cycocel Plus.

Godkännandet gäller tillväxtreglering av prydnadsväxter.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-02-13
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för BASF Cycocel Plus gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.