Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande för Movento SC 100

2016-06-15

Kemikalieinspektionen beviljade den 13 juni produktgodkännande för Movento SC 100. Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av:

  • Äpple och päron
  • Körsbär och plommon
  • Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) på friland och i växthus
  • Kinakål, savojkål, spetskål, rödkål, vitkål, brysselkål, broccoli, blomkål, kålrabbi och grönkål på friland
  • Prydnadsväxter på friland

Godkännandet gäller fr o m: 2016-06-13
Godkännandet gäller t o m: 2025-04-30

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.