Kemikalieinspektionen bifaller ansökan gällande Cerone

2015-12-08

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Cerone.

Kemikalieinspektionen medger att användningsområdet för det godkända växtskyddsmedlet Cerone med reg nr 3571 utvidgas till att omfatta synkroniserad mognad av tomater i växthus.

Godkännandet gäller fr o m: 2015-12-07.
Godkännandet gäller t o m: Så länge som godkännandet för Cerone gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.