Kemikalieinspektionen bifaller ansökan för Signum

2016-02-24

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Signum. Godkännandet gäller mot svampangrepp i frilandsodlingar av gurkväxter, spenat och blåbär.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-02-23.
Godkännandet gäller t o m: Så länge som godkännandet för Signum gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.