Kemikalieinspektionen bifaller ansökan för Revus

2016-01-22

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Revus. Godkännandet gäller mot svampangrepp i odlingar av späda bladgrönsaker (baby-leaf) på friland samt prydnadsväxter i växthus.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-01-19.
Godkännandet gäller t o m: Så länge som godkännandet för Revus gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.