Kemikalieinspektionen bifaller ansökan för Infinito

2016-04-12

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Infinito. Godkännande gäller mot svampangrepp i frilandsodlingar av sallat, kål, spenat och kepalök.

Godkännandet gäller fr o m: 2016-04-08
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Infinito gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Nedanstående villkor gäller – se också bifallen ansökan:

Sallat på friland – mot sallatsbladmögel
Dos: 1,6 l/ha
Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
Behandlingsintervall: 10 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad bladmassa fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)
Karenstid: 7 dagar
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha

Spenat på friland – mot spenatbladmögel
Dos: 1,6 l/ha
Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
Behandlingsintervall: 10 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad bladmassa fram till bladmassan är fullbildad)
Karenstid: 14 dagar
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha

Kål på friland (röd-, vit-, spets- och savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål och kålrabbi) – mot bladmögel och vitrost
Dos: 1,6 l/ha
Antal behandlingar: Max 3 behandlingar
Behandlingsintervall: 14 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 40-49 (från huvudet börjar bildas fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)
Karenstid: 14 dagar
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha

Kepalök på friland – mot lökbladmögel
Dos: 1,6 l/ha
Antal behandlingar: Max 3 behandlingar
Behandlingsintervall: 7 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 41-47 (från bladbasen tjocknar och förlängs fram till löken har uppnått full storlek)
Karenstid: 7 dagar
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Rekommenderad vattenmängd: 300-600 l/ha
Lökbladen får inte användas som föda eller foder

Övriga villkor

  • Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande fluopikolid mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 300 g fluopikolid/ha.
  • Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.