KemI: Utvidgat produktgodkännande för Zorvec Endavia

2022-07-04

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Zorvec Endavia.

Godkännandet gäller mot svampangrepp i odlingar av kepalök, schalottenlök och vitlök.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-07-01
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Zorvec Endavia gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.