KemI: Utvidgat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Steward 30 WG

2017-08-25

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Steward 30 WG.

Godkännandet gäller mot skadeinsekter i odlingar av vita och röda vinbär, hallon, krusbär, björnbär och blåbär på friland samt i odlingar av körsbär och plommon.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-08-23
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.