KemI: Utvidgat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Goltix WG

2017-08-24

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Goltix WG

Godkännandet gäller mot ogräs i utsädesodlingar av spenatfrö och mot ogräs i odlingar av kepalök.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-08-24
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Goltix WG gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.