KemI: Utvidgat produktgodkännande för Topsin WG

2020-07-13

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Topsin WG.

Godkännandet gäller mot svampsjukdomar i odlingar av skogsplantor.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-07-01
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Topsin WG gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.