KemI: Utvidgat produktgodkännande för Teppeki

2023-02-18

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Teppeki.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av morötter.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-02-16
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Teppeki gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.