KemI: Utvidgat produktgodkännande för Talius

2021-12-02

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Talius.

Godkännandet gäller mot mjöldagg i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-11-30
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Talius gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.