KemI: Utvidgat produktgodkännande för Switch 62,5 WG

2021-03-25

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Switch 62,5 WG.

Godkännandet gäller mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-03-23
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Switch 62,5 WG gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.