KemI: Utvidgat produktgodkännande för Starane 333 HL

2019-08-09

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Starane 333 HL.

Godkännandet gäller mot örtogräs i odlingar av äpple och päron.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-07-17
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Signum gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.