KemI: Utvidgat produktgodkännande för Starane 333 HL

2022-09-08

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Starane 333 HL.

Godkännandet gäller mot örtogräs i odlingar av morötter, palsternacka och rotpersilja.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-09-07
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Starane 333 HL gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.