KemI: Utvidgat produktgodkännande för Regalis Plus

2022-02-18

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Regalis Plus.

Godkännandet gäller mot revbildning och sen blomning i jordgubbar på friland och för tillväxtreglering av prydnadsväxter på friland, i tunnel och växthus.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-02-17
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Regalis Plus gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.