KemI: Utvidgat produktgodkännande för Propulse SE 250

2020-05-13

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om ändrat produktgodkännande för Propulse SE 250.

Godkännandet gäller mot

  • svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete, raps och rybs.
  • svampangrepp i odling av majs.
  • torrfläckssjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-05-12

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.