KemI: Utvidgat produktgodkännande för Propulse SE 250

2022-12-02

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Propulse SE 250.

Godkännandet gäller mot svampangrepp i yrkesmässiga odlingar av lök och schalottenlök på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-11-29
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Propulse SE 250 gäller.

Se bilaga för beslut.
Se bilaga för bruksanvisning.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.