KemI: Utvidgat produktgodkännande för Proman

2020-05-07

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Proman.

Godkännandet gäller mot ogräs i utsädesodling av spenat och ärter samt mot ogräs i frilandsodling av jordgubbar under planteringsåret.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-05-05
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Proman gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.